Política de privacitat i protecció de dades

Des del CEM La Fanecada, S.L. li hem sol·licitat que ens comuniqui algunes de les seves dades personals per poder donar curs a la relació que mantenim ambdues parts, i per poder realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privadesa i Protecció de Dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: CEM La Fanecada, S.L
CIF: B-55562625
Adreça: Carrer Alclade Sanmartí, s/n, 43530, Alcanar (Tarragona)
Telèfon: 977 732528
E-mail: info@lafanecada.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CEM La Fanecada, S.L tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre vostè i la nostra entitat. Amb la finalitat de donar-li un millor servei, cap la possibilitat que generem amb les seves dades un perfil de tipus comercial. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Per quant temps conservarem les seves dades?

CEM La Fanecada, S.L conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre ambdues parts. Una vegada aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que ens obliguin a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:
– L’interessat dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.
– El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat a l’anterior apartat. No existeix un altre tipus de cessió de dades ni tan sols a l’efecte de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CEM La Fanecada, S.L estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CEM La Fanecada, S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud d’exercici de drets ha d’acompanyar-se d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CEM La Fanecada, S.L ens les ha proporcionat vostè lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i per al normal manteniment d’una comunicació fluïda entre ambdues parts.

Les categories de dades que es tracten són:
Identificatius: Nom, cognoms, adreça, codi postal , DNI/NIF/CUF, Telèfons, correu electrònic, signatura, dades bancaries i tot el necessaris per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com a número de compte bancari, targetes de crèdit/ dèbit, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials: No es tracten categories especials ni altres tipus de dades.

Contacta

Horari d'obertura

Dilluns a divendres de 7 a 22h
Dissabte de 9 a 14h i de 16 a 20h
Diumenge de 10 a 14h

Horari d'atenció al públic

Dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 21h
Dissabte de 9 a 14h

Com arribar?

977 73 25 28

info@lafanecada.com

Facebook

Instagram